Perseid Upper Kool

Käo Põhikooli õpetaja Natalija Tsõmbaljuk külastas Inglismaal Londonis Perseid Upper kooli Erasmus+ õpirände projekti raames 03.11.2014 – 14.11.2014.

Perseid Upper School on kool, kus õpivad raske ja sügava vaimupuudega õpilased. Kooli külastamise eesmärkideks oli saada ülevaadet alternatiivkommunikatsiooni (AAC) kasutamisest - uurida kuidas toimib koostöö lapsevanematega AAC kasutamise osas ning milliseid erinevaid suhtlemisvahendeid õpilastega koolipäeva jooksul kasutatakse.

Õpirände projektis osalemine andis võimaluse:

  • tutvuda Inglismaa koolisüsteemiga;
  • tutvuda lähemalt Perseid kooli elurütmiga;
  • kogeda õpetaja abi rolli Perseid koolis;
  • osaleda väga mitmetes erinevates õppetundides;
  • omandada uusi ja huvitavaid teadmisi HEV õpilaste õppetöö läbiviimisest.

Kustumatu mulje jätsid kirjanduse ja draamatunnid, kus õppimine käis enamasti sensoorse loo (sensory story) abil. Meelde jäid õpetajate emotsionaalsus ja pühendumus tunni sisule. Väga meeldis premeerimissüsteem, mida on plaan rakendada ka Käo Põhikoolis.

Sarnaselt Käo Põhikooliga kasutatakse ka Perseid koolis palju alternatiivset kommunikatsiooni. See toimus pidevalt ja iga lapsega. Perseid koolis kasutatakse palju ka tahvelarvuteid (suhtlemiseks ProloQue2Go programm) ja PECS raamatuid. Väga huvitav oli tutvuda PECS süsteemi rakendamisega õppetegevuses, kuna varasemat praktilist kogemust nimetatud alternatiivkommunikatsiooni võimalusega ei olnud. PECS (Picture Exchange Communication System) tähendab pildivahetuse süsteemi, kus õpilane kasutab pilte oma soovide väljendamiseks. Pilt vahetatakse mingi eseme, tegevuse jm vastu, mida soovitakse.

Õpirände kogemus andis palju uusi mõtteid ja ideid, mida saab rakendada Käo Põhikooli õppeprotsessi efektiivsemaks muutmisel.