Ettepanekud/ kaebused

Käo Põhikool lähtub ettepanekute/ kaebuste lahendamisel Päevakeskus Käo ettepanekute/ kaebuste käsitlemise korrast (alus: Koostöökokkulepe).

Juhul, kui isik ei ole rahul oma asutusest saadud vastustega, saab ta oma kaebusega pöörduda:

Temaatika/ küsimused

Asutus

Kontakt (E-post, telefon)

Inimõigused

Õiguskantsleri Kantselei

info õiguskantsler.ee
693 8404

Päevahoiuteenus
 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

sotsiaal tallinnlv.ee
645 7440

Rehabilitatsiooniteenused

Sotsiaalkindlustusamet

info sotsiaalkindlustusamet.ee
612 1360

Hariduse valdkond

Haridus- ja Teadusministeerium

hm hm.ee
735 0222

Kooli pidaja

 

MTÜ Inimeselt Inimesele inimeseltinimesele gmail.com
677 3495

Ettepanekute kaebuste vorm.