Erasmus+ koostööprojekt Tunnetusliku suhtlemise meetodi teemal

2016 a. kevadel alguse saanud Erasmus+ koostööprojektide raames valis Lakeside kool Inglismaal oma projektipartneriks Käo Põhikooli, et jagada meiega oma teadmisi Tunnetusliku suhtlemise (Intensive Interaction) meetodist.

Projekti põhisündmus toimus 22-26.05.17a. kui Tunnetusliku suhtlemise meetodile spetsialiseerunud Lakeside Kooli õpetajad Antonia Peters ja Louise Ross viibisid Käo Põhikoolis. Nädala vältel osalesid nad kooli õppetöös, vaatlesid ja  praktiseerisid Tunnetusliku suhtlemise meetodit õpilastega ning jagasid vahetult mõtteid ja ideid töötajatega. Nädala olulisimad sündmused nii kooli kui ka keskuse töötajatele olid külaliste korraldatud Tunnetusliku Suhtlemise teemaline ettekanne ja kahel päeval toimunud seminarid. Ettekanne tutvustas meetodi tausta ja põhitõdesid ning seminaride põhirõhk oli Tunnetusliku suhtlemise videote analüüsil.

Käo Põhikooli jaoks oli see väärt kogemus, saime oma tööle rohket positiivset tagasisidet ning meie koostöö porjektipartneriga jätkub.Rohkem infot Lakeside Koolist.